Voor de vierde keer voerde Gemengd Koor Woudklank de passiemuziek The Crucifixion van R. Stainer in Op de Helte uit en elke keer blijkt er weer meer aan geschaafd te zijn en klinkt het nog indrukwekkender. Dit jaar is deze ontwikkeling niet alleen aan dirigent B. Slofstra toe te schrijven, die zijn uiterste best heeft gedaan om alle koorleden niet alleen met gevoel te laten zingen, maar ook de ‘s-n’, de ‘p-s’ etc. op hetzelfde moment te laten zingen. Extra repetities van voormalig dirigent B. Dijkstra voor de mannen heeft heel veel bijgedragen aan het prachtige geluid dat ze op het concert wisten te produceren. En niet te verwaarlozen: de aanwezigheid van 40 projectleden. Door dit laatste wist het koor een prachtig gevuld, vol geluid voort te brengen. Het is bijzonder om te constateren dat deze projectleden zich in een relatief korte tijd, met veel inzet de totale Crucifixion hebben weten eigen te maken. Het is ook een grote verdienste van koor en dirigent dat er met zoveel koorleden zo’n gevoelige uitvoering gegeven kon worden. Uiterst ontroerend was het ‘Woman! behold thy son’, gezongen door de bassen en de tenoren uit het koor. De solisten wisten, net als bij vorige uitvoeringen, niet alleen het publiek maar ook de koorleden te ontroeren. Al in de aanzet van ‘Could ye not watch me’ door Ronald Jan Hanhart (bas) werd de aandacht van het publiek volledig gevangen. En bij het recitatief van tenor Daniel Rouwkema liep bij menig een de rillingen over de rug. Natuurlijk werden koor en solisten weer betrouwbaar begeleid op het orgel door de vaste begeleider van Woudklank, Jan de Roos. Gemengd Koor is blij dat dit concert mede mogelijk werd gemaakt door een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe.